Update cookies preferences

Adatvédelem

Az Instrument Party Rent Kft. adatvédelmi nyilatkozata

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT (ÜZENETKÜLDŐK ÉS HÍRLEVÉL CÍMZETTJEI RÉSZÉRE), COOKIE TÁJÉKOZTATÁS

A www.instrumentparty.hu oldal üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatokat csak a felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a tájékoztatás érdekében tárol és dolgoz fel.

Adatainak megadása önkéntes. Ha a kért személyes adatokat megadja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat az oldal üzemeltetője, kizárólag a felhasználó elektronikus levelezési címére történő válaszadás lebonyolítása, további kapcsolattartás, illetve tájékoztatás céljából kezelje. Az üzemeltető egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át.

Az üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az üzemeltető egyúttal kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlatában minden esetben a fenti jogszabályok rendelkezéseinek a betartásával jár el.

Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: INSTRUMENT PARTY Rent Kft.

Székhelye: Budapest, Lukács György utca 10. 3. em. 9

Cégjegyzékszám: 01-09-729172 

Adószám: 13319140-2-41

Képviseli: Kővári Krisztián ügyvezető

1.Üzenetküldés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

Hozzájárulás az adatkezeléshez, kezelt adatok köre:

A felhasználó az adatkezelő www.instrumentparty.hu honlapján megadott elektronikus levelezési címeire, továbbá a weboldalon az üzenetküldés és az ajánlatkérés funkciók használatával elküldött elektronikus üzenetek esetén kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) kezeléséhez . Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg úgy, az Ön, mint adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés módja:

Az adatokat az adatkezelő számítástechnikai eszközzel végrehajtott adat feldolgozással kezeli és tárolja. Az adatkezelő weboldalán megadott elektronikus levelezési címekre küldött üzenetek esetében az abban foglalt személyes adatokat az egyes elektronikus üzenetek címzettjei kezelik és tartják nyilván.

Az adatkezelő weboldalán keresztül az üzenetküldés és ajánlatkérés funkciók használata segítségével elküldött üzenetek esetén az Üzenetküldők személyes adatait az adatkezelő értékesítési munkatársa kezeli és tartja nyilván.

 A fent említett munkavállalók adatkezelési rendszerhez való hozzáférését az adatkezelő a munkaviszony megszűnését követő 3 munkanapon belül megszünteti.

Az adatkezelés időtartama:

Az üzenetküldők személyes adatait adatkezelő a hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó adatközléstől számított 5 évig kezeli. A visszavonásra üzenetküldők esetében az azonos elektronikus levelezési címről küldött üzenet esetén kerülhet csak sor. A személyes adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

2.Cookie „sütik”

A „cookie” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

A sütik segítségével www.instrumentparty.hu nem gyűjt és nem tárol személyes azonosításra alkalmas adatokat. Így ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessék a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsenek arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon.

Az adatok kezelésének időtartama a weboldal látogatásától számított 26 hónap. 

z a z az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Sütik engedélyezése és tiltása

A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el.

Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez a felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg.

3. Hírlevél

Az adatkezelés célja:

Reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése a hírlevelek címzettjei részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet neki hírlevelet. Az adatkezelő lehetőség szerint igyekszik a hírlevélre feliratkozókat folyamatosan tájékoztatni az adatkezelővel, illetve az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre történő feliratkozással a hírlevélre feliratkozó kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak (név, e-mail cím) kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelő a hírlevelek címzettjei által önkéntesen megadott név, cím, e-mail, telefonszám, lakcím adatokat, korábbi bérleti jogviszonyainak adatait kezeli és tartja nyilván.

Az adatkezelés módja

A hírlevelek címzettjeinek az adatait  az adatkezelő számítástechnikai eszközzel végrehajtott adat feldolgozással kezeli és tárolja.

A személyes adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek és adatfeldolgozó:

A hírlevelek címzettjeinek adatait az adatkezelő értékesítési munkatársa kezeli és tartja nyilván.

Az adatkezelés időtartama:

A hírlevelek címzettjeinek személyes adatait adatkezelő a hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó hírlevél megnyitástól számított 5 évig kezeli.

A visszavonásra az azonos e-mail címről küldött elektronikus üzenet vagy a hírlevélről történő leiratkozás funkció használatával kerülhet csak sor. A személyes adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Jogorvoslat lehetőségek

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Levelezési cím: info@instrumentparty.hu

Az érintett kérelmére az üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az üzemeltető költségtérítést állapít meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.

Cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

+36 (30)683-5969

+36(30)549-6838

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Iratkozz fel hírlevelünkre